STC News

13 สิงหาคม 2008

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน2551:16 ก.ค. 2551

Filed under: ข่าวสาร — amievil2007 @ 10:44 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสภาวิทยาลัย และชมรมคนรักบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาประจำปี 2551โดยได้รับเกียรติจากท่านสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธี โดยมี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และประธานสภาวัฒนธรรมแขวงวัดท่าพระให้การตอนรับ

 ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ,วิทยาลัยอาชีวธนบุรี, โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม, โรงเรียนเสสะเวชวิทยา, โรงเรียนสายประสิทธิ์มัธยม, โรงเรียนสายประสิทธิ์พาณิชยการ, โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม, โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี, โรงเรียนวัดท่าพระ, โรงเรียนวัดเจ้ามูล, และโรงเรียนวัดดีดวด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์พร้อมกล่าวปฎิญาณตน ลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา โดยผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เรื่องของการรณรงค์ช่วยลดโลกร้อนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางวิทยาลัยตระหนักและสนับสนุนโดยการรณรงค์ใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ในการตกแต่งรถบุปชาติ และต้นเทียนพรรษาที่ทางวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดทำในครั้งนี้

Advertisements

วทส. สร้างสรรค์ไหว้ครูเผื่อแผ่น้องเยาวชน: 3 ก.ค.2551

Filed under: ข่าวสาร — amievil2007 @ 10:25 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานไหว้ครูสร้างสรรค์เผื่อแผ่น้องเยาวชน โดยการจัดงานไหว้ครูประจำปี… เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3 กรกฎาคม ทางกลุ่มสโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรง ได้นำเสนอโครงการ ไหว้ครูสร้างสรรค์ แบ่งปันน้อง ซึ่งทางผู้บริหารท่านอธิการบดี พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช เห็นด้วยและให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยการจัดงานไหว้ครูตามปกติ แต่รวมพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนให้อยู่ในพานเดียวกัน และจัดกระเช้าขนม นม เนย และผลไม้ แทนพานดอกไม้

       เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู กลุ่มสโมสรนักศึกษา นำทีโดย นายรัฐพงษ์  พลอาจทัน นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมคณะเป็นตัวแทนนำกระเช้าขนม นม เนย และผลไม้ ไปมอบให้แก่น้อง ๆ ด้อยโอกาส ที่วัดบางใส่ไก่….ย่านฝั่งธน

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ: 1 ก.ค. 2551

Filed under: ข่าวสาร — amievil2007 @ 9:35 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท Bluestacks  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551  และบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551  เพื่อเป็นการร่วมทางวิชาการ

5 สิงหาคม 2008

รับน้องสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ อย่างคนรุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน:19 มิ.ย.2551

Filed under: ข่าวสาร — amievil2007 @ 5:16 pm

สโมสรนักศึกษาได้จัดโครงการ นักศึกษาสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ อย่างคนรุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551  โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (5 ฐาน) การแสดงรับเพื่อนใหม่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และมอบทุนการศึกษาประจำปี 2551:4 มิ.ย. 2551

Filed under: ข่าวสาร — amievil2007 @ 5:16 pm

     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีการมอบทุนการศึกษา แยกเป็นประเภททุนเรียนดี จำนวน 8 ทุนและทุนความสามารถพิเศษ จำนวน 4 ทุน เมื่อวันวันที่ 4 มิถุนายน 2551

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.