STC News

5 สิงหาคม 2008

รับน้องสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ อย่างคนรุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน:19 มิ.ย.2551

Filed under: ข่าวสาร — amievil2007 @ 5:16 pm

สโมสรนักศึกษาได้จัดโครงการ นักศึกษาสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ อย่างคนรุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551  โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (5 ฐาน) การแสดงรับเพื่อนใหม่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: