STC News

13 สิงหาคม 2008

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ: 1 ก.ค. 2551

Filed under: ข่าวสาร — amievil2007 @ 9:35 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท Bluestacks  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551  และบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551  เพื่อเป็นการร่วมทางวิชาการ

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: