STC News

13 สิงหาคม 2008

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน2551:16 ก.ค. 2551

Filed under: ข่าวสาร — amievil2007 @ 10:44 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสภาวิทยาลัย และชมรมคนรักบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาประจำปี 2551โดยได้รับเกียรติจากท่านสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธี โดยมี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และประธานสภาวัฒนธรรมแขวงวัดท่าพระให้การตอนรับ

 ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ,วิทยาลัยอาชีวธนบุรี, โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม, โรงเรียนเสสะเวชวิทยา, โรงเรียนสายประสิทธิ์มัธยม, โรงเรียนสายประสิทธิ์พาณิชยการ, โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม, โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี, โรงเรียนวัดท่าพระ, โรงเรียนวัดเจ้ามูล, และโรงเรียนวัดดีดวด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์พร้อมกล่าวปฎิญาณตน ลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา โดยผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เรื่องของการรณรงค์ช่วยลดโลกร้อนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางวิทยาลัยตระหนักและสนับสนุนโดยการรณรงค์ใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ในการตกแต่งรถบุปชาติ และต้นเทียนพรรษาที่ทางวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดทำในครั้งนี้

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: