STC News

24 กรกฎาคม 2009

ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ 23 กรกฎาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:40 pm

       อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้แทนคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเสรีรัตน์  ประสุตานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการสภาวิทยาเทคโนโลยีสยาม  ที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552  ณ สำนักงานใหญ่ เอโอที กรุงเทพฯ  เขตดอนเมือง

Advertisements

ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) วันที่ 22 กรกฎาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:30 pm

        คณะเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับบริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณวิพล  วรเสาหฤท ผู้อำนวยการฝ่ายขาย เป็นผู้ลงนามในสัญญา  และคุณธนภัทร  พิพิธปรีชา มาเป็นพยาน  ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552  ณ ห้อง 9202  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมรับน้องสดใส ไร้ความรุนแรงและสารเสพติด วันที่ 18 กรกฎาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:17 pm

        สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จัดกิจกรรมรับน้องสดใส ไร้ความรุนแรงและสารเสพติด  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552  ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมย่อยคือพิธีรับขวัญสู่ขวัญ  และกิจกรรมรับน้องของแต่ละคณะ ซึ่งจัดบริเวณสนามกีฬา  นักศึกษาใหม่ทุกคนประทับใจในกิจกรรมเป็นอย่างดีรวมทั้งยังได้รับสาระจากรุ่นพี่อย่างสนุกสนานและเป็นกันเองทุกคน  และกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาอีกกิจกรรมคือกิจกรรมประกวด Smart G ต้นแบบคนปลอดเหล้า (รอบตัดสิน)  ซึ่งผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสิน นำทีมโดย ดร.โอภาส  กิจกำแหง  และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย  รวมถึงเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ฝ่ายชายรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  นายอานนท์  แก้วเปีย  นักศึกษาคณะเทคโนโลยี  และฝ่ายหญิงที่คว้าทั้งรางวัลขวัญใจรุ่น  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอลิษา  พกุลานนท์  นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์

พิธีไหว้ครู “กตเวทิตา บูรพคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 11:38 am

       สำนักสามัญศึกษา ร่วมกับกลุ่มสโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีไหว้ครู “กตเวทิตา บูรพคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2552  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โดยกลุ่มสโมสรนักศึกษา จัดงานไหว้ครูตามปกติ แต่รวมพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนให้อยู่ในพานเดียวกัน และจัดกระเช้าขนม นม เนย และผลไม้ แทนพานดอกไม้

       เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู กลุ่มสโมสรนักศึกษา นำทีมโดย นางสาวกวิสรา  ทองดี  นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมคณะเป็นตัวแทนนำกระเช้าขนม นม เนย และผลไม้ ไปมอบให้แก่น้อง ๆ ด้อยโอกาส ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน…ย่านฝั่งธน

10 กรกฎาคม 2009

โครงการ Siam Technology Workshop 2009

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:18 pm

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ Arena Multi Media วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จัดโครงการ Siam Technology Workshop 2009  ประกอบด้วย

   หลักสูตร Flash Design for Web

   หลักสูตร Web Application with PHP for Beginners

   หลักสูตร Web Application with PHP for Advance

   หลักสูตร Animation for Beginners

   หลักสูตร Web Graphic Design

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  อาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ปวช.) และ (ปวส.) มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ (รับจำนวนจำกัด)

ผู้สนใจเข้ารับการอบรม ส่งใบสมัครพร้อมระบุวันเรียนทางไปรษณีย์  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ  ส่งไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  10600  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-2878-5001-3  (สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์)

กิจกรรมประกวด Smart G ต้นแบบคนปลอดเหล้า (รอบคัดเลือก) 10 กรกฎาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 1:54 pm

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จัดกิจกรรมประกวด Smart G ต้นแบบคนปลอดเหล้า เพื่อเป็นการเลือกเฟ้นนักศึกษาเป็นต้นแบบคนปลอดเหล้า เป็นการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสารเสพติดทุกชนิด โดยรอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552  และรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 นี้  อย่าลืมติดตามชมกันนะ

9 กรกฎาคม 2009

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พระราชทานและเทียนพรรษา ประจำปี 2552 3 กรกฎาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:22 am

สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ สภาวัฒนธรรมแขวงวัดท่าพระ สภาวัฒนธรรมแขวงวัดอรุณ ประชาคมเมือง เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับ ชมรมคนรักบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาประจำปี 2552  เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม 2552   วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการฟื้นฟูและธำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมอันดีงามของประชาชนเขตบางกอกใหญ่

พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:18 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 และ 2551  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552  ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   โดยได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่วิทยาลัยฯ  เหล่าคณาจารย์ ตลอดจนบัณฑิตใหม่อย่างหาที่สุดมิได้

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:04 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552  เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2552  ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   งานนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ เมื่อมหนุ่มมากเสน่ห์ชื่อฟิล์ม รัฐภูมิ  โตคงทรัพย์  เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา ประจำปีนี้ด้วย

รายการ Differently…i-Learn ออกอากาศทาง TCC Cable TV ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 – 11.50 น.

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 9:55 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จัดรายการ Differently…i-Learn ออกอากาศทาง TCC Cable TV  ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 – 11.50 น.    พิธีกรดำเนินรายการ อาจารย์อุบลวรรณ  สุวรรณ  และนายศุภณัฎฐ์  บวรฐิติพงศา

หน้าต่อไป

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.