STC News

24 กรกฎาคม 2009

พิธีไหว้ครู “กตเวทิตา บูรพคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 11:38 am

       สำนักสามัญศึกษา ร่วมกับกลุ่มสโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีไหว้ครู “กตเวทิตา บูรพคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2552  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โดยกลุ่มสโมสรนักศึกษา จัดงานไหว้ครูตามปกติ แต่รวมพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนให้อยู่ในพานเดียวกัน และจัดกระเช้าขนม นม เนย และผลไม้ แทนพานดอกไม้

       เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู กลุ่มสโมสรนักศึกษา นำทีมโดย นางสาวกวิสรา  ทองดี  นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมคณะเป็นตัวแทนนำกระเช้าขนม นม เนย และผลไม้ ไปมอบให้แก่น้อง ๆ ด้อยโอกาส ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน…ย่านฝั่งธน

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: