STC News

17 กันยายน 2009

พิธีลงนามทางวิชาการ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) 21 สค. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 4:04 pm

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   

ระหว่าง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ)

 ณ ห้อง 9202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552

 

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: