STC News

18 กันยายน 2009

การตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 17 กย. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:31 am

ศูนย์พยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552  ณ บริเวณใต้อาคารนิทรรศการ  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  โดยมีการตรวจตามรายการดังนี้

  1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
  2. เอ็กซเรย์ปอด
  3. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  4. ตรวจหาน้ำตาลในเลือด
  5. ตรวจไขมันในเลือด
  6. ตรวจวัดสายตา
Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: