STC News

4 พฤศจิกายน 2009

สัมมนาอาจารย์แนะแนวเครื่อข่าย ครั้งที่ 3 15-16 ตค. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:49 am

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว “พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพและทางก้าวสู่อนาคตเยาวชนไทย” ครั้งที่ 3  

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2552  ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: