STC News

1 ธันวาคม 2009

โครงการ SIAM ประสานชุมชนสีขาว 30 พย. 52

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 3:50 pm

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้ชื่อโครงการ SIAM ประสานชุมชนสีขาว  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้สะอาด บริสุทธิ์ ให้กับชาวชุมชนวัดดีดวด  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552  เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ วัดดีดวดและบริเวณชุมชนวัดดีดวด

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: