STC News

24 มิถุนายน 2010

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนไทยอิโตะ(พัทยา) 14 พค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 12:29 pm

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับโรงเรียนไทยอิโตะ (พัทยา) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการ 9202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Advertisements

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:58 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบปกติ รอบค่ำ และภาคพิเศษวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.