STC News

24 มิถุนายน 2010

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:58 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบปกติ รอบค่ำ และภาคพิเศษวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: