STC News

24 มิถุนายน 2010

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนไทยอิโตะ(พัทยา) 14 พค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 12:29 pm

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับโรงเรียนไทยอิโตะ (พัทยา) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการ 9202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: