STC News

1 กรกฎาคม 2010

โครงการประกวดประกายแสง 23 มิย. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 11:04 am

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดโครงการประกวดประกายแสง เพื่อค้นหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความกล้าแสดงออก เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ในเวลา 10.00 – 14.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารนิทรรศการ

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: