STC News

9 กรกฎาคม 2010

สรุปผลการประกวดโครงการประกายแสง 25 มิย. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:37 am

สรุปผลการประกวดโครงการประกายแสง ประจำปีการศึกษา 2553 ตำแหน่งดาวประกายแสง ได้แก่ นางสาวนิธาภร แซ่อึ้ง (น้องกล้วย) นักศึกษาคณะบัญชี ตำแหน่งเดือนประกานแสง ได้แก่ นายอนวัตร แก้วจันทร์ (น้องปาร์ค) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ขวัญใจดาวประกายแสง ได้แก่ นางสาวพวงผกา คำหอม (น้องอาย) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และขวัญใจเดือนประกายแสง ได้แก่ นายชนะชาติ เทพศร (น้องเจ) นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: