STC News

31 สิงหาคม 2010

ผลการแข่งขันโครงการสุดยอดพ่อครัว-แม่ครัวไทย 27 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 3:29 pm

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร ศรไชย และนางสาวนลินี ผุดวารี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ในนามทีม STC Rice ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากการแข่งขันโครงการสุดยอดพ่อครัว-แม่ครัวไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553

Advertisements

งาน “สายสัมพันธ์คณะบัญชี” 27 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:41 pm

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงาน “สายสัมพันธ์คณะบัญชี” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 17.30 – 23.00 น. ณ โรงแรมรามาด้าพลาซ่า (โรงแรมแม่น้ำ)

โครงการเยี่ยมชมสถาบันจากโรงเรียนทหารม้า 24 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:38 pm

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดโครงการเยี่ยมชมสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ซึ่งมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และฟังบรรยายพิเศษจาก ดร.โอภาส กิจกำแห่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553

วันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม 15 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:35 pm

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ร่วมจัดพิธีวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากทั้ง 3 สถาบัน เข้าร่วมพิธี โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป และชมการแสดงของแต่ละสถาบันพร้อมกล่าวสดุดี ต่อมาบุคลากรของแต่ละสถาบันวางพวงมาลาพร้อมบันทึกภาพร่วมกัน

พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ 11 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:23 pm

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดกิจกรรมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริเวณอาคารนิทรรศการ ชั้น 1

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบัน PS 8 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:16 pm

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียน PS อิเล็กทรอนิกส์ (อ้อมน้อย) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

4 สิงหาคม 2010

ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ 1 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 10:21 am

ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คว้าถ้วยชนะเลิศ 2 รางวัลหญิงเดี่ยว และคะแนนรวมสูงสุดฝ่ายหญิง “เลือดน้ำเงินเหลืองเยี่ยมมาก ๆ” ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ณ เอสเอฟ สไตร์คโบว์ล เดอะมอลล์บางแค

โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 29 กค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 9:11 am

คณาอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการศึกษาวิชาโรงต้นไฟฟ้า วิศวกรรมโรงต้นกำลังไฟฟ้า และระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้า

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MS.c. Logistics 24 กค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 8:59 am

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MS.c. Logistics เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง 9202

บลอกที่ WordPress.com .