STC News

31 สิงหาคม 2010

พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ 11 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:23 pm

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดกิจกรรมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริเวณอาคารนิทรรศการ ชั้น 1

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: