STC News

31 สิงหาคม 2010

โครงการเยี่ยมชมสถาบันจากโรงเรียนทหารม้า 24 สค. 53

Filed under: ข่าวสาร — gasree @ 2:38 pm

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดโครงการเยี่ยมชมสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ซึ่งมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และฟังบรรยายพิเศษจาก ดร.โอภาส กิจกำแห่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553

Advertisements
TrackBack URI

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: