STC News

23 มีนาคม 2011

ภาพงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปีการศึกษา 2553

Filed under: ข่าวสาร — busscom @ 2:57 pm

ภาพงานปัจฉิมนิเทศ ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2553

ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

19 มีนาคม 2011

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่

Filed under: ข่าวสาร — busscom @ 8:29 am

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี 4 คณะ 11 สาขาวิชา

ปริญญาโท 3 หลักสูตร 7 สาขาวิชา

โทร. 02-878-5000-5

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

16 มีนาคม 2011

โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเลือกนายกสโมสร องค์กรนักศึกษา

Filed under: ข่าวสาร — busscom @ 3:46 pm

โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเลือกนายกสโมสร องค์กรนักศึกษา

ปีการศึกษา 2554

ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2554

ณ แคมป์อู่ทอง สักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

10 มีนาคม 2011

แจ้งปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Filed under: ข่าวสาร — busscom @ 8:24 am

ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ช่วงระยะเวลา  04.00  –  06.00  น. ระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อาจารย์สุทิวัส   เมืองระรื่น
Network  Manager  at  STU
กรรมการศูนย์บริหารงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (ICT@STU)

2 มีนาคม 2011

ชี้แจงปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554

Filed under: ข่าวสาร — busscom @ 8:30 am

เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2554 ในเวลา 9.00-10.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น. อินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยมีปัญหา สืบเนื่องมาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อาจารย์สุทิวัส   เมืองระรื่น
Network  Manager  at  STU
กรรมการศูนย์บริหารงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (ICT@STU)

บลอกที่ WordPress.com .