STC News

16 มีนาคม 2011

โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเลือกนายกสโมสร องค์กรนักศึกษา

Filed under: ข่าวสาร — busscom @ 3:46 pm

โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเลือกนายกสโมสร องค์กรนักศึกษา

ปีการศึกษา 2554

ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2554

ณ แคมป์อู่ทอง สักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Advertisements
TrackBack URI

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: